STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Standardit

SFS-EN 12591:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Tiebitumit. Laatuvaatimukset Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving grade bitumens Standardin...

SFS-EN 12809/A1:en

Kiinteällä polttoaineella lämmitettävä vesikierrolla varustettu huoneenlämmitin. Nimellinen lämmöntuotto max 50 kW. Vaatimukset ja testausmenetelmät...

SFS-EN 12839:en

Betonielementit. Aitaelementit Precast concrete products. Elements for fences Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European...

SFS-EN 12843:en

Betonivalmisosat. Mastot ja pylväät Precast concrete products. Masts and poles Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This Standard...

SFS-EN 12859:en

Kipsiharkot. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Gypsum blocks. Definitions, requirements and test methods Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 12878

Sementti- tai kalkkipohjaisten rakennusmateriaalien värjäykseen käytettävät pigmentit. Spesifikaatiot ja testimenetelmät Pigments for the colouring...

SFS-EN 12899-3

Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 3: Reunapaalut ja heijastimet Fixed, vertical road traffic signs. Part 3: Delineator posts...

SFS-EN 12951

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kiinteät kattolapetikkaat. Tuotemäärittelyt ja testausmenetelmät Prefabricated accessories for roofing....

SFS-EN 1304:en

Savikattotiilet. Tuotemäärittelyt ja vaatimukset Clay roofing tiles and fittings. Product definitions and specifications Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 13055-2

Kevytkiviainekset. Osa 2: Kevytkiviainekset asfalttimassoihin ja pintauksiin sekä sitomattomiin ja sidottuihin käyttötarkoituksiin Lightweight...

SFS-EN 13063-3

Savupiiput. Järjestelmäsavupiippujen savi/keraamiset savuhormit. Osa 3: Palamisilman syöttökanavalla varustettuja savupiippuja koskevat vaatimukset...

SFS-EN 13069:en

Savupiiput. Elementtipiippujen savi/keraamiset ulkokuoret. Vaatimukset ja koemenetelmät Chimneys. Clay/ceramic outer walls for system chimneys....

SFS-EN 13101

Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja yhdenmukaisuuden arviointi Steps for underground man entry chambers. Requirements, marking,...

SFS-EN 13164 + A1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestandardi Thermal insulation products for...

SFS-EN 13168 + A1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset lastuvillatuotteet (WW). Tuotestandardi Thermal insulation products for buildings. Factory...

SFS-EN 13171 + A1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset puukuitutuotteet (WF). Tuotestandardi Thermal insulation products for buildings. Factory made...

SFS-EN 1319:en

Kotikäyttöön tarkoitetut kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtaukseen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa puhaltimella varustetut...

SFS-EN 13224

Betonivalmisosat. Ripalaattaelementit Precast concrete products. Ribbed floor elements Standardin soveltamisala fi Tämä asiakirja määrittelee...

SFS-EN 13225

Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit Precast concrete products. Linear structural elements Standardin soveltamisala fi Tämä asiakirja...

SFS-EN 13251:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Maanrakennustöissä, perustuksissa ja tukirakenteissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta...

SFS-EN 13257:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kaatopaikkojen rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet...

Standardit