STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 14309:2010 + A1:2013

CEN/TC 88, RTT, Standardit

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi


Thermal insulation products for building equipment and industrial installations. Factory made products of expanded polystyrene (EPS). Specification

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille tehdasvalmisteisille paisutetuille polystyreenituotteille, joiden käyttölämpötila-alue on noin –180…+ 80 °C. Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat myös modifioidut paisutetut polystyreenipolymeerit, jotka kestävät korkeampia lämpötiloja.
HUOM. Alle -50 °C käyttölämpötiloissa suositellaan erityistestejä tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen (esim. hapen nesteytymisen takia). Valmistajan ohjeet olisi otettava aina huomioon.
Tuotteet valmistetaan pinnoitettuina tai pinnoittamattomina levyinä, rullamaisina tuotteina, segmentteinä, eristekouruina tai erilaisina esivalmistettuina eristepaloina.
Tässä standardissa kuvataan tuoteominaisuudet sisältäen menettelyt testaukselle, vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja merkinnälle.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita käytetään myös esivalmistetuissa lämmöneristejärjestelmissä ja metalliohutlevypintaisissa eristävissä sandwich-elementeissä. Näiden tuotteiden muodostaman järjestelmän ominaisuuksia ei käsitellä tässä standardissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele tuotteen tietylle ominaisuudelle vaatimustasoa tai luokkaa osoittaakseen sen soveltuvuutta tiettyyn käyttökohteeseen. Käyttökohteen luokat ja vaatimustasot voidaan antaa määräyksissä tai tarjouspyynnössä.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske tuotteita, joiden ilmoitettu lämmönjohtavuus on suurempi kuin 0,060 W/(m·K) 10 °C:ssa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske paikalla (puhaltamalla tai muuten levittämällä) tehtyjä talotekniikka- ja teollisuuseristetuotteita eikä talonrakennuksen eristetuotteita.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the requirements for factory made products of expanded polystyrene which are used for the thermal insulation of building equipment and industrial installations with an operating temperature range of approximately – 180 °C to + 80 °C. Modified expanded polystyrene polymers with a higher temperature resistance are also covered by this standard.
NOTE Below an operating temperature of – 50 °C, special tests regarding the suitability of the product in the intended application are advised (e.g. liquefaction of oxygen). Manufacturers’ advice should be heeded in all cases.
The products are manufactured in the form of faced or unfaced boards, rolls, lags, pipe sections or other prefabricated ware.
This standard describes product characteristics and includes procedures for testing, evaluation of conformity, marking and labelling.
Products covered by this standard are also used in prefabricated thermal insulation systems and composite panels; the performance of systems incorporating these products is not covered.
This standard does not specify the required level or class of a given property that shall be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The classes and levels required for a given application can be found in regulations and invitations to tender.
Products with a declared thermal conductivity greater than 0,060 W/(m•K) at 10 °C are not covered by this standard.
This standard does not cover products for in situ insulation (for loose fill or poured insulation) or products for the insulation of the building structure.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2013-01-30
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-03-04
Tekninen komitea CEN/TC 88
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 005 Lämmöneristys CEN/TC 88
Toimialayhdyshenkilö Peter Lind
Tuoteryhmät 91.100.60
90.013
Lisätietoja CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden arviointi esitetään viitestandardissa EN 13172 Lämmöneristetuotteet – Vaatimustenmukaisuuden arviointi.

AVCP luokka 1 kun palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun palosuojakäsittely)

AVCP luokka 3 kun palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun ei palosuojakäsittelyä, sekä luokat D ja E) sekä muut käyttökohteet

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=462781

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 14309:2010 + A1:2013