STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 15821

CEN/TC 295, RTT, Standardit

Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat, vaatimukset ja testausmenetelmät


Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs. Requirements and test methods

Standardin soveltamisala fi Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat jatkuvalämmitteiset saunan kiukaat, joissa kiuaskivet eivät ole kontaktissa tulen ja savukaasun kanssa. Tuli ja savukaasu lämmittävät kiuaskivet epäsuorasti. Polttoainelisäyksiä voi olla useita.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden suunnittelua, valmistusta, rakennetta, turvallisuutta ja toiminnallisuutta (hyötysuhde ja päästöt) koskevat vaatimukset sekä annetaan näihin vaatimuksiin liittyviä ohjeita. Standardissa esitetään myös vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ehdot (esim. alkutestaus (ITT) ja tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC)) sekä näiden tuotteiden merkintä.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat jatkuvalämmitteiset saunan kiukaat, jotka tuottavat lämpöä siihen tilaan, johon ne on asennettu.
Nämä jatkuvalämmitteiset saunan kiukaat saatetaan toimittaa joko valmiiksikoottuina tulisijoina tai valmistajan esikokoamina tulisijoina, jotka kootaan rakennuspaikalla valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Uniikkikappaleiden asennukset eivät kuulu soveltamisalaan.
Näissä jatkuvalämmitteisissä saunan kiukaissa voidaan polttaa vain luonnollisia puuklapeja kiukaiden valmistajien ohjeiden mukaisesti.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu kertalämmitteiset kiukaat, joissa kivet lämpiävät suoraan tulen ja niiden välistä menevän savukaasun vaikutuksesta. Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu saunan kiukaat, jotka ovat mekaanisesti syötettäviä tai joissa on palamisilmapuhallin, lämmönvaihdin, kiukaaseen kiinteästi liitetty savu-kanava tai sähköliitäntä.

Standardin soveltamisala en This European Standard covers multi-firing sauna stoves in which the heating stones are separated from and indirectly heated by the fire and the flue gases and which may be re-fuelled with several fuel loads.
This European Standard specifies requirements relating to the design, manufacture, construction, safety and performance (efficiency and emission) of multi-firing sauna stoves fired by wood logs and provides instructions for them. Furthermore, it also gives provisions for evaluation of conformity (i.e. initial type testing (ITT) and factory production control (FPC) and marking of these products.
This standard is applicable to hand-fuelled intermittent burning multi-firing sauna stoves, which provide heat into the space where they are installed.
These multi-firing sauna stoves may be supplied either as an assembled appliance or as a manufacturer’s pre-designed unit consisting of pre-fabricated components designed to be built on site in accordance with the manufacturer’s specified assembly instructions. One-off installations are not included.
These multi-firing sauna stoves may burn only natural wood logs in accordance with the appliance operating instructions.
Single-firing heat storage sauna stoves, in which the stones are directly heated by the fire and the flue gases, which pass through them, are not covered by this European Standard. This standard is also not applicable to mechanically fed sauna stoves, sauna stoves having fan assisted combustion air, sauna stoves fitted with a boiler, sauna stoves with incorporated flue or sauna stoves having any electrical connection.
Soveltamisstandardi SFS 7021:2020
     Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=880719
CENin julkaisupäivämäärä 2010-09-22
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2011-02-14
Tekninen komitea CEN/TC 295
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 023 Tulisijat CEN/TC 295
Toimialayhdyshenkilö Ari Ilomäki
Tuoteryhmät 90.041.30
97.100.10
Lisätietoja AVCP: 3
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=162961

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 12591:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Tiebitumit. Laatuvaatimukset Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving grade bitumens Standardin...

SFS-EN 15821